ZKM Nijmegen: motievenonderzoek

De ZKM is een systematische vorm van zelfonderzoek.
We gaan hierin na welke ervaringen uit het verleden en heden een belangrijke rol in uw leven hebben gespeeld. 
We bekijken hoe deze het leven van nu (relaties, werk, vrije tijd, opleiding, omgaan met verdriet of problemen enz.) beïnvloeden. Ook de toekomst speelt een belangrijke rol. 
Tevens leert u een aantal grondmotieven te onderscheiden.


 ZKM Nijmegen biedt:

 • coaches en trainers, opgeleid tot zkm-consultant
 • geen wachttijd
 • korte en intensieve methode die leidt tot meer zelfkennis
 • regio Nijmegen
 • wetenschappelijk onderbouwde methode (grondlegger: prof. Hubert Hermans, univ. Nijmegen)

Voor wie en wanneer?

 • Vraagt u zich af wat u nu echt bezighoudt? 
 • Loopt u steeds tegen dezelfde soort hindernissen in het leven aan?
 • Kunt u bepaalde gebeurtenissen moeilijk verwerken?
 • Twijfelt u erg over een keuze ten aanzien van werk of de thuissituatie?
Denkt u bij de zkm ook aan:
 • Loopbaanvragen
 • (Voortraject bij) reïntegratie
 • Functioneringsvragen
 • Voorkomen van langdurig ziekteverzuim
 • Zingevingsvragen
 • Keuzeproblemen

Wat levert deze methode u op?

 • Het op deze manier nadenken en aan de slag gaan met het ‘Zelf’ leidt tot inzicht in bv. achterliggende problematiek en ambivalentie, thema's/gedragspatronen en actiepunten. 
 • Zicht op uw motivatie/drijfveren, kracht en belemmeringen
 • Aanknopingspunten om uw leven en/of loopbaan gericht vorm te geven en keuzes te maken
 • Zicht op de rode draad in uw leven en werk
 • Door de grote inbreng van u zelf kunt u in korte tijd oude patronen veranderen.
 • U krijgt grip op uw situatie
 • U kunt uw leven meer sturen

Tijdsinvestering:

De methode duurt 10 tot 15 uur (verdeeld over zo'n 3 tot 5 dagdelen). We kunnen het binnen drie weken afronden. 
U krijgt dus in relatief korte tijd een compleet beeld.
Prijs in nader overleg

Een eerste orienterend gesprek is gratis.